Poniżej przydatny formularz.

Formularz wypowiedzenie obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych, które należy złożyć w Towarzystwie Ubezpieczeń/ u pośrednika/ nadać listem poleconym - w przypadku rezygnacji z ubezpieczenia  :

A - wypowiedzenie z ostanim dniem okresu ubezpieczenia na jaki została zawarta, aby polisa nie przedłużyła się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia

B - wypowiedzenie w związku z podwójnym ubezpieczeniem z czego jedno ubezpieczenie wznowiło sie  automatycznie na mocy ustawy 

C - wypowiedzenie w związku z zakupem pojazdu przez nabywce pojazdu