Franszyza

Wyznacza - najczęściej kwotowo, rzadziej w procentach sumy ubezpieczenia - rozmiary szkody, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności.

Franszyza może być integralna. Wtedy do jej wysokości (np. 500 zł.) ubezpieczyciel nie wypłaci ani złotówki, natomiast szkoda wyższa niż franszyza integralna, zostanie pokryta w całości.

Franszyza redukcyjna stanowi część szkody, której ubezpieczyciel nie pokrywa w żadnym wypadku.

Pojęcie coraz częściej używane wymiennie z udziałem własnym w szkodzie, który działa podobnie jak franszyza redukcyjna, przy czym jest określany najczęściej w procentach wysokości odszkodowania.

 

Generalna polisa

Umowa ubezpieczeniowa obejmująca kilka określonych stosunków ubezpieczeniowych, które powstaną w przyszłości; polisy generalne stosuje się w ubezpieczeniach transportowych, w wypadkach ubezpieczeń wielu transportów należących do jednej jednostki organizacyjnej czy w ubezpieczeniach turystycznych zawieranych przez firmy