Indeksacja

W podwyższenie składki i sumy ubezpieczenia w celu zapewniania ochrony realnej wartości polisy przed działaniem inflacji. Stosowana głównie w ubezpieczeniach na życie, zarówno o charakterze ochronnym, jak i inwestycyjnym.

 

Karencja

Ustalony w umowie okres wyczekiwania, w którym wypadek ubezpieczeniowy nie powoduje wypłaty odszkodowania lub świadczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Najczęściej stosowany np. w przypadku obejmowania ochroną kobiet ciężarnych czy działania różnych opcji  ubezpieczeń chorobowych. Zapobiega sytuacji w której osoba chora, po uzyskaniu wiedzy o swoim stanie zwiera umowę i korzysta z ochrony.

 

Kolizja drogowa

To zdarzenie drogowe, w wyniku którego zostają uszkodzone jedynie pojazdy - żadna z osób uczestniczących w zdarzeniu nie odniosła obrażeń, tzn. nie ma rannych, ani zabitych. Przy takim zdarzeniu nie ma obowiązku wzywania policji.

 

Konsumpcja sumy ubezpieczenia

Zasada, zgodnie z którą suma ubezpieczenia jest obniżana o wysokość wypłaconego odszkodowania. Jej zastosowanie skutkuje koniecznością dopłaty składki z tytułu uzupełnienia sumy ubezpieczenia (tzw. doubezpieczenie). Stosowana głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych i mienia. Coraz częściej jest możliwość wyłączenia jej działania, po opłaceniu dodatkowej składki.

 

Kulancja

Zasada przewidująca wypłatę odszkodowania lub świadczenia w sytuacji, gdy odpowiedzialność ubezpieczyciela nie jest oczywista podobnie jak to, czy w ogóle są przesłanki do wypłaty. Jednak ubezpieczyciel wypłaca pieniądze ze względu na dobro Klienta lub obawę przed utratą wizerunku