Realizując obowiązek ustawowy wynikający z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97, uchwalonej 20.01.2016 r.  i obowiązującej ustawy o dystrybucji ubezpieczeń informuję że  :

 

1 ) UPRAWNIENIA

- jestem agentem ubezpieczeniowym i osobą wykonującą czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń tj.: na rzecz niżej wymienionych zakładów ubezpieczeń na podstawie udzielonego mi stosownego pełnomocnictwa które to udostępniam do okazania

 

2)OFERTA

- w zakresie oferowanych produktów ubezpieczeniowych współpracuję i reprezentuję towarzystwa ubezpieczeń ( podmiot współpracujący bezpośrednio )  tj. wykonuję czynności agencyjne na rzecz :

 

Ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne

   

Ubezpieczenia na życie

AEGON

AEGON MAGYARORSZÁG ÁLTALÁNOS BIZTOSITÓ S.A. oddział w Polsce

 

ALLIANZ

Towarzystwo Ubezpieczeń Allianz Życie Polska S.A

ALLIANZ

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.

 

AXA

AXA Życie Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. ( Asist Sp. z o.o. )

AXA

AXA Ubezpieczenia Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.          ( Asist Sp. z o.o. )

 

AVIVA

AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. ( Asist Sp. z o.o. )

AVIVA

AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.

( Asist Sp. z o.o. )

 

GENERALI

GENERALI Życie Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A.

BALCIA

BALCIA Insurance SE Spółka europejska Oddział w Polsce           ( RESO Europa Service Sp. z o.o.)

 

POLISA Życie

POLISA-ŻYCIE Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

COMPENSA

COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 

HESTIA

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO HESTIA S.A.

GENERALI

GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. – marka GENERALI

 

UNIQA

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

PROAMA

GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń  S.A. – marka  PROAMA ( Asist Sp. z o.o. )

 

WARTA

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A.

GOTHAER

GOTHAER Towarzystw Ubezpieczeń S.A.

 

 

 

                                                                                                                     

HESTIA

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. – marka HESTIA

 

YCD       MTU

Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. – marka  YCD / MTU     ( Asist Sp. z o.o. )

 

INTERRISK

INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

 

LINK4

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

( Asist Sp. z o.o. )

 

LOYD'S

LOYD’s - Leadenhall Polska S.A

 

PZU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.

 

TUW TUW

TUW Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

 

UNIQA

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

 

WARTA              HDI

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. – marka WARTA / HDI

 

3 ) REJESTR AGENTÓW

- wykonując czynności i działalność agencyjną reprezentuję  Multifinanse Sylwia Potrykus z siedzibą w Pucku, Aleja Lipowa  18  i posiadam wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych (RAU) pod numerem 11116673/P, istnieje możliwością samodzielnego sprawdzenia i zweryfikowanie wpisu na stronie internetowej https://au.knf.gov.pl/Au_online/  wpisując w formularzu imię i nazwisko osoby reprezentowanej

 

  4 ) WYNAGRODZENIE

- w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia moje wynagrodzenie stanowi :
- płatna przez towarzystwo ubezpieczeń  prowizja naliczana jako % od wysokości opłaconej w wyznaczonym terminie przez klienta  składki z prawem do jej utraty w przypadku nie uregulowania należności przez klienta we wskazanym terminie
- wysokość prowizji jest z góry ustalona przez towarzystwo i          nie stanowi dodatkowej opłaty doliczanej do ubezpieczenia

 

5 ) REKLAMACJE I SKARGII

- w związku ze świadczonymi usługami przysługuje Państwu prawo :

- do złożenia reklamacji

- do wniesienia skargi do towarzystwa ubezpieczeń, Komisji Nadzoru Finansowego lub Rzecznika Finansowego

- do pozasądowego rozwiązywania sporów