Wg obecnie obowiązujących przepisów właściciel pojazdu ma do wybory 3 możliwości wypowiedzenia ubezpieczenia OC.

1 . wypowiedzenie najpóźniej jeden dzień przed końcem okresu ubezpieczenia

2. wypowiedzenie automatycznie wznowionej umowy ubezpieczenia w dowolnym momencie jej trwania

3. wypowiedzenie w dowolnym momencie umowy przejętej po zbywcy pojazdu  w zwiazku z zakupem auta.